Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 15-06-2020

2020-06-15

werk

betekenis & definitie

o. (-en),

1. het werken, arbeiden, zuiver als handeling: aan het — gaan, beginnen te arbeiden; zijndoen; er is veel — aan de winkel, veel te doen; dat is mijn — niet, mij niet opgedragen; publieke werken, van openbaar belang; het — staken, ermee ophouden, m.n. een staking houden; een zwaar, een moeilijk —; dat is niet ieders —, dat kan niet iedereen (goed), dat is niet gemakkelijk; dat is geen —, geen manier van doen; zonder — zijn, werkeloos; in enkele uitdr.: te — gaan, handelen, behandelen; te — gaan, tekeer gaan; in zijn — gaan, verricht worden, gebeuren; iets in het — stellen, aanwenden; (fig.) veel — van iemand of iets maken, veel moeite, tijd, zorg aan iemand of iets besteden; — van iets maken, de vereiste stappen doen tot iets; het er niet bij laten zitten, m.n. er een politieof rechtszaak van maken;
2. plaats waar men werkt: niet op het komen; naar zijn — gaan;
3. voortbrengsel van arbeid: die brug is een prachtig — (ook: stuk —); in samenst. vooral wat gebouwd, aangelegd is; bouw—, haven-, vesting—, water—;
4. daad (met gedachte aan wat deze teweegbrengt): een goed —;
5. voortbrengsel van de geest, van de kunst: de werken van een schrijver, zijn geschriften, boeken; de werken van een beeldhouwer, wat hij gebeeldhouwd heeft; de werken van een toonkunstenaar, wat hij gecomponeerd heeft; de werken van een schilder, zijn schilderstukken;
6. mechanisme, bewegend toestel: het — van dit horloge is nog goed.