Gepubliceerd op 04-08-2020

Zeldzaam

betekenis & definitie

Zeldzaam, bn. en bijw. (...amer, -st), schaarsch, niet dikwijls voorkomende; vreemd, zonderling, ongehoord, wonderlijk.

*-HEID, v. (...eden), schaarschheid; vreemdheid, zonderlingheid.
*-LIJK, bijw. op zeldzame wijze.