Gepubliceerd op 04-08-2020

Geslagen

betekenis & definitie

Geslagen, bw. zie SLAAN. *-, bn. - goud, - koper, bladgoud, bladkoper; tot ridder -, met plegtigheid als lid eener ridderorde opgenomen, (oudt.) - tot den ridderstand verheven; - vijand, doodsvijand, onverzoenlijke vijand.

*...SLAGT, (B.
*...SLACHT), o. gmv. geslagt vee. -, belasting op het vleesch.
*...SLEEP, o. gmv.
*...SLEPEN, dw. zie SLIJPEN. -, bn. listig, loos, doortrapt, slim. -HEID, v. gmv.
*...SLINGERD, dw. zie SLINGEREN. -, bn. spiraal-vormig; (fig.) onzeker, ongerust; - tusschen hoop en vrees.
*...SLOF, o. gmv.
*...SLOTEN, dw. zie SLUITEN. -, bn. met - deuren, niet in het openbaar (vergaderd enz.); elk. met - beurzen betalen, weder-zijdsche schulden van gelijk bedrag vereffenen; door wederkeerig dienstbetoon elk. niets schuldig blijven; hij is als -, hij vertelt niets, men kan niets uit hem krijgen.
*...SMAAL, o. gmv.
*...SMEEK, o. gmv.
*...SMIJDE, o. gmv. sieraad, tooisel.
*...SNAARD, bn. met snaren voorzien; (fig.) bereid, in gereedheid gebragt.
*...SNAAUW, o. gmv.
*...SNAP, o. gmv.
*...SNEDENE, m. (-n), ontmande, opziener van het serail (in Turkije enz.).
*...SNIPPER, o. gmv.
*...SNOR, o. gmv.
*...SNORK, o. gmv. het snorken; (fig.) gepoch, grootsprekerij.