Internationaal Monetair Fonds betekenis & definitie

Het Internationaal Monetair Fonds, oftewel IMF, is een wereldwijd opererende organisatie die zich bezighoudt met internationale geldstromen. Het is opgericht in 1944 om de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog financieel te begeleiden.

Het IMF telt 188 lidstaten die niet allemaal evenveel stemrecht hebben binnen het instituut. Het gewicht van de stem is afhankelijk van het financiƫle aandeel dat een lidstaat in het IMF heeft. Grote donateurs hebben meer inspraak dan kleinere.
Als hoofddoel heeft IMF zich gesteld om de internationale liquiditeit te beheren en de stabiliteit van de wisselkoersen te garanderen. Met de liquiditeit wordt voornamelijk gedoeld op de betalingsbalans van landen. Te hoge staatsschulden zijn risicovol als het economisch minder gaat in de wereld.
Het IMF heeft een noodfonds om landen met grote tekorten te hulp te schieten. Meestal gaat dit in de vorm van leningen die tegen een relatief lage rente terug betaald dienen te worden en waaraan strikte voorwaarden zijn verbonden.