Synoniemen van Internationaal Monetair Fonds

2020-02-25

Internationaal Monetair Fonds

Het Internationaal Monetair Fonds, oftewel IMF, is een wereldwijd opererende organisatie die zich bezighoudt met internationale geldstromen. Het is opgericht in 1944 om de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog financieel te begeleiden. Het IMF telt 188 lidstaten die niet allemaal evenveel stemrecht hebben binnen het instituut. Het gewicht van de stem is afhankelijk van het financiële aandeel dat een lidstaat in het IMF heeft. Grote donateurs hebben meer inspraak dan kleinere. Als hoofddoel he...

2020-02-25

Internationaal Monetair Fonds

Internationaal Monetair Fonds - Internationale financiële instelling die in Washington is gevestigd. Het IMF is in 1945 opgericht en heeft tot taak het bevorderen van samenwerking op het gebied van internationale valutapolitiek. Daarnaast richt het IMF zich op de uitbreiding van de wereldhandel en een ordelijk geldverkeer tussen de landen die lid zijn van het IMF.

2020-02-25

Internationaal Monetair Fonds

Internationaal orgaan met als belangrijkste taak het verlenen van tijdelijke financiële steun aan landen met betalingsbalansproblemen.

2020-02-25

Internationaal Monetair Fonds

internationaal|Internationaal monetair|Monetair fonds|Fonds - Eigennaam 1. (financieel) (economie) een organisatie voor monetaire zaken opgericht samen met de Wereldbank in 1944 met het systeem van Bretton Woods in het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog waar staten onder bepaalde voorwaarden geld kunnen lenen Synoniemen IMF