Gemeenteraad betekenis & definitie

De gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging op lokaal niveau. Het is het hoogste orgaan binnen de gemeente, met als kerntaak het controleren van het college van burgemeester en wethouders.

Hoeveel raadsleden een gemeente telt, loopt uiteen doordat het afhankelijk is van het aantal inwoners dat een gemeente heeft. Wat wel vaststaat is dat er altijd een oneven aantal raadszetels te verdelen is bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vinden eens in de vier jaar tegelijkertijd plaats. Het is dus niet zo dat er zomaar tussentijds verkiezingen kunnen zijn in een gemeente, of dat het per gemeente verschilt wanneer er gestemd kan worden.
Over het algemeen zijn raadsleden betrokken inwoners van een gemeente die vooral uit bevlogenheid en idealisme in de raad gaan. Het is een functie die uitgeoefend wordt naast een reguliere baan. Om de werkdruk onder de raadsleden te verdelen, worden hoofdonderwerpen voorbereid in raadscommissies. Hier worden specifieke beleidspunten, als bijvoorbeeld zorg, voorbesproken. De formele besluitvorming over het beleid vindt echter altijd plaats in de vergadering van de gemeenteraad.

Gepubliceerd op 24-03-2013