Georg Wilhelm Friedrich Hegel betekenis & definitie

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) was een Duits filosoof. Hij wilde de geschiedenis, de realiteit en de wetenschap in één filosofisch systeem gieten.

In eerste instantie wilde Hegel een geestelijke worden, maar door de invloed van de filosoof Schelling - die hij ontmoette op het seminarium - kwam Hegel bij de filosofie terecht. De belangrijkste ideeën die hij in meerdere boeken uiteenzette, zijn samen te vatten als een holistische kijk op de wereld. Dit hield in dat volgens Hegel alles met elkaar samenhing en verbonden was; niets stond op zichzelf. De realiteit was volgens Hegel een spiritueel proces dat gericht was op een ultiem doel. Door de geschiedenis te analyseren zou de mens in staat moeten zijn om het doel te achterhalen en het spirituele proces te doorgronden.
Opvallend feit is dat Hegel sympathiseerde met Napoleon. Hij zag in hem de wegbereider van een nieuwe wereldorde. Hegel was ook een van de redacteuren van de napoleontische krant.

Gepubliceerd op 13-04-2015