Factuur betekenis & definitie

Een factuur is een lijst waarop een overzicht staat van de geleverde goederen of diensten en wat hier voor betaald dient te worden, alsmede het totaalbedrag dat de ontvanger van de factuur verschuldigd is. Een factuur dient aan bepaalde voorschriften te voldoen om als zodanig betiteld te mogen worden.

Zo voegt bijvoorbeeld de groothandel in levensmiddelen een factuur bij de bestelling die afgeleverd wordt bij een restaurant. Hierop is overzichtelijk te zien wat er besteld en geleverd is en wat betaald moet worden door de horecagelegenheid.
Ook diensten kunnen gefactureerd worden. Een advocaat stuurt een gespecificeerd overzicht van de gemaakte kosten aan de cliënt. Deze dient de betalingsverplichting binnen een gestelde termijn na te komen

Gepubliceerd op 10-04-2015