Wat is de betekenis van Factuur?

2019
2022-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

factuur

factuur - Zelfstandignaamwoord 1. een document met een beschrijving van goederen die een bedrijf (aan een ander bedrijf) geleverd heeft Verwante begrippen nota, rekening, factureren

Lees verder
2018
2022-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

factuur

factuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: fac-tuur 1. papier waar op staat wat je hebt ontvangen en wat je moet betalen ♢ deze factuur heb ik al betaald Zelfstandig naamwoord: fac-tuur de factuur ...

Lees verder
2017
2022-12-01
Rombouts Advies

Schrijver op Ensie

Factuur

Een factuur is een overzicht van geleverde goederen vaak met bijbehorende prijzen en datum van levering, met het verzoek aan de opdrachtgever overeenkomstig de betalingscondities te betalen.

2017
2022-12-01
ZienderOgenKunst

Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst

Factuur

De manier waarop het oppervlak van een ruimtelijk beeld is bewerkt met gereedschap. Bijvoorbeeld: glad, stroef of ruw. Je kunt het vooral voelen.

2013
2022-12-01
Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Factuur

Een factuur is een lijst waarop een overzicht staat van de geleverde goederen of diensten en wat hier voor betaald dient te worden, alsmede het totaalbedrag dat de ontvanger van de factuur verschuldigd is. Een factuur dient aan bepaalde voorschriften te voldoen om als zodanig betiteld te mogen worden. Zo voegt bijvoorbeeld de groothandel in levensm...

Lees verder
2004
2022-12-01
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

factuur

(de, facturen) in België ook: rekening. - iemand de factuur presenteren, de rekening presenteren. Ook bij de junioren verwachten we ons aan een felle strijd en hopen we dat de West-Vlamingen Van Renterghem en Poelvoorde hun tegenstanders de factuur presenteren. - HN, 21-05-1999.

Lees verder
2002
2022-12-01
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

factuur

Factuur is de manier waarop het oppervlak van ruw materiaal is bewerkt, bijv. glad, bobbelig, zacht; zo’n eigenschap kun je vooral voelen; de structuur van het materiaal hoeft niet per se zichtbaar te zijn; zie ook structuur en textuur.

1994
2022-12-01
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Factuur

1. [Fr. facture] lijst van geleverde artikelen met vermelding van de prijzen, wijze en datum van verzending e.d. 2. [v. Lat. factura = vervaardiging; ook: lichaamsbouw, eveneens van facere, factum = maken] makelij, bouw.

Lees verder
1993
2022-12-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Factuur

(faktuur) rekening; lijst van geleverde goederen met opgave van aard, prijs, hoeveelheid enz.; wijze waarop een kunstwerk gemaakt is

1990
2022-12-01
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

factuur

factuur - Gespecificeerde rekeningen of lijsten van geleverde goederen, met opgave van de berekende prijzen.

1983
2022-12-01
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Factuur

Een factuur is een rekening (54b), waarin de geleverde goederen of verrichte diensten nauwkeurig zijn omschreven naar soort, hoeveelheid en prijs en die, ai dan niet, bijzonderheden bevat over de wijze van aflevering. Een factuur onderscheidt zich van de rekening genoemd onder 54b. door de nauwkeurigheid van de daarop vermelde gegevens. Te ondersch...

Lees verder
1981
2022-12-01
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Factuur

rekening, nota; factureren: het uitschrijven van rekeningen.

1955
2022-12-01
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Factuur

lijst van geleverde goederen met prijs; rekening

1950
2022-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Factuur

v. (...turen), 1. lijst van geleverde goederen, met opgave der berekende prijzen, van plaats en datum der aflevering, de wijze van vervoer enz., samen of tegelijk met de goederen aan de afnemer verzonden : de factuur vermeldt ook een dozijn potloden, maar die zijn er niet bij ; — (meton.) bezending : de tokohouder heeft een grote fa...

Lees verder
1949
2022-12-01
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Factuur

rekening door verkoper aan koper afgegeven, behelzend aard, hoeveelheid en prijs der goederen. Het eindbedrag heet factuurbedrag.

1948
2022-12-01
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

factuur

v. 1 makelij, bouw; 2 rekening, lijst van afgeleverde goederen met de prijzen.

1937
2022-12-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

factuur

v. facturen, factuurtje (Fr. facture, Lat. factura van facere = doen: 1 handel: lijst van geleverde goederen met prijsopgave, datum, enz.; 2 makelij); 1. de factuur was zoek; 2. een portret van geacheveerde factuur.

Lees verder
1933
2022-12-01
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Factuur

rekening v. geleverde goederen; ook: bij zending goederen gevoegde specificatie v. inhoud, gewicht, enz.

1933
2022-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Factuur

Factuur - geschrift met een nauwkeurige opgave van de soort, de hoeveelheid, eventueele kortingen, merken en nummers van verkochte goederen. Bij verkoop aan niet-kooplieden noemt men zoo’n geschrift gewoonlijk rekening of nota.

1932
2022-12-01
Muziek

Muziek lexicon

Factuur

Maaksel; zooveel als bouw, architectuur.