Akkoord betekenis & definitie

Het woord akkoord kan drie betekenissen hebben. In muzikale context betekent het een samenklank van op zijn minst drie tonen. Daarnaast kan een akkoord een pakket van afspraken zijn in de politiek zin van het woord. Als laatste is akkoord gaan met iets hetzelfde als ergens mee instemmen.

In het muzikale akkoord gaat het zoals gezegd om minstens drie tonen die tegelijk gespeeld worden en die harmonisch klinken. Op de piano houdt dit bijvoorbeeld in dat drie toetsen gelijktijdig ingedrukt een bepaald akkoord opleveren. Via het systeem van het notenschrift zijn er namen aan akkoorden gegeven, bijvoorbeeld een A-akkoord.
De tweede betekenis van het woord komt neer op meerdere afspraken samen, waarover door meerdere partijen tot overeenstemming is gekomen. Een regeerakkoord is hier een goed voorbeeld van. Hierin staat niet één afspraak, maar wordt een heel pakket van compromissen ondertekend.
De laatste definitie van akkoord sluit hier deels bij aan. Het houdt namelijk in dat iemand ergens mee instemt. Als men akkoord gaat, geeft men goedkeuring aan iets.

Gepubliceerd op 10-04-2015