Abdicatie betekenis & definitie

Abdicatie is het afstand nemen van een zeer hoge positie. Hierbij valt voornamelijk te denken aan het konings- of pausschap. Het staat tegenover de traditie van het aanhouden van een rol of functie tot aan de dood.

Dit laatste was in vergane tijden wel aan de orde, maar nog steeds zijn er monarchieƫn waarbinnen het niet mogelijk is om af te treden als vorst. Te denken valt aan Groot-Brittanniƫ waar Queen Elizabeth anno 2013 nog steeds de troon bezet houdt.
Binnen de katholieke kerk is het ook gebruikelijk om het ambt van pausschap aan te houden totdat de man in kwestie overlijdt. Er zijn echter uitzonderingen, zoals bij paus Benedictus. Deze deed tijdens zijn leven afstand van zijn positie.
Binnen de Nederlandse monarchie is het zo geregeld dat de abdicatie officieel is wanneer de huidige koning of koningin een handtekening zet op de 'akte van abdicatie'. Hiermee is gelijk de erfelijke opvolger aangesteld als nieuwe vorst. Na de abdicatie moet er echter nog een reeks van processen op gang gebracht worden om de opvolger daadwerkelijk in te huldigen als nieuwe koning of koningin.

Gepubliceerd op 13-04-2015