Wat is de betekenis van Positie?

2023-09-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

positie

positie - zelfstandig naamwoord uitspraak: po-siet-sie 1. werk waarvoor je betaald wordt ♢ zij heeft een goede positie bij een bank 2. waar het zich bevindt ♢ wat is de positie van het schip?...

2023-09-27
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

positie

Bij het bieden: plaats aan tafel ten opzichte van de gever, die zelf in ‘eerste positie’ zit. De speler links van de gever zit in tweede positie, de partner van de gever in derde en de speler rechts van de gever in vierde. Overigens is de ‘vierde positie’ ook de situatie waarin de speler verkeert die met een pas (de derde op rij) een einde aan het...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Positie?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-27
Jargon & Slang van Beursspeculanten

Marc De Coster (2017)

Positie

Positie - transacties die door een hoekman voor eigen rekening en op eigen risico worden afgesloten, met het doel winst te maken of omdat hij vraag en aanbod met elkaar in evenwicht wil brengen.

2023-09-27
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Positie

(Synoniem voor: Locatie (BRT)) De Locatie (BRT) is de unieke positie van een object in een vlak of een ruimte.

2023-09-27
Wielerwoordenboek

Fons Leroy en Wim van Rooy (2010)

positie

positie: plaats in het peloton.

2023-09-27
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

positie

(de; -s) SP 1 - houding, stand van het lichaam, bv. tijdens de drive → stand 2 - plaats, ligging (zoals bepaald door of t.o.v. andere punten), bv. van de bal, maar ook: in de rough in een goede, slechte positie staan om te slaan.

2023-09-27
Atletiek- en turnwoordenboek

Jan Luitzen (2008)

positie

(de; -) 1 SP - houding, stand van het lichaam. 2 GY - in de gymsport toegepaste stand van het lichaam, waarbij men uitgaat bij balletfiguren. • Uitgangsposities van de armen zijn: voorbereidende positie (armen laag, ellebogen licht gebogen, handen rond, armen vormen een ovaal), 1e positie (armen als in de voorbereidende positie, maar nu voor, op d...

2023-09-27
Basisboek Effectief leren

Sebo Ebbens & Simon Ettekoven (2005)

Positie

Bij het stellen van vragen een voortdurend wisselende positie in het lokaal innemen.

2023-09-27
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Positie

De hoeveelheid gas die een netgebruiker per saldo gedurende de contractueel overeengekomen balanceringsperiode aan het gastransportnet heeft onttrokken, dan wel daarop heeft ingevoed. Een positie kan short (gasinvoer kleiner dan afname)., long (gasinvoer groter dan afname). dan wel in evenwicht zijn (gasinvoer gelijk aan afname). (artikel 1, onderd...

2023-09-27
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

positie

positie - Term om aan te geven dat iemand of een bedrijf effecten of andere beleggingsmogelijkheden in bezit heeft en daarmee een koersrisico loopt. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat een belegger 100 aandelen Koninklijke Olie in positie heeft.

2023-09-27
Merken begrippenlijst

Henk Huizinga (2000)

positie

Eng. position; 1 houding, stand, plaats of toestand; plaatsing (van een advertentie); 2 zie merkpositionering; 3 stellingname of houding van een individu; de attitude; 4 plaats in de maatschappij, criterium bij segmentatie naar inkomensklasse, welstand of beroep.

2023-09-27
Grondbeginselen der sociologie

A. L. Mok en Hugo de Jager (1994)

Positie

Een positie is een plaats die iemand in de maatschappij of binnen een groepering in verhouding tot anderen inneemt.

2023-09-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Positie

ligging; toestand; houding; betrekking; zwangere toestand; maatschappelijke stand

2023-09-27
Psychologie en Sociologie

Ella Wijsman (1992)

Positie

Plaats die iemand inneemt in een groep of gemeenschap, waaraan een bepaalde status gekoppeld is.

2023-09-27
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Positie

Een belangrijk begrip in de sociologie en sociale psychologie, aldaar gehanteerd in de betekenis van sociale positie. De positie maakt deel uit van de sociale structuur, het netwerk van sociale interacties en interactiemogelijkheden en van posities, dat kenmerkend is voor een bepaalde groepering. De sociale positie in een groepering is het om de in...

2023-09-27
ABC van het Ballet encyclopedie

Rina Barbier (1977)

Positie

De vijf posities van het klassieke ballet zijn universeel bekend. Ze werden vastgelegd door de dansmeesters, werkzaam aan de Académie Royale de Danse, gesticht door Lodewijk XIV te Parijs. Ze vormen nu nog de basis van het dansonderricht en het uitgangspunt van alle koreografische bewegingen. De vijf voetposities zijn de volgende:- Eerste p...

2023-09-27
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

positie

1. stand van de linkerhand ten opzichte van de hals van strijkinstrumenten volgens een diatonische reeks; 2.stand van de coulisse (schuif) van een trombone volgens een chromatische reeks.

2023-09-27
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Positie

plaats; stelling; ligging, stand, houding; betrekking

2023-09-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Positie

s., posysje; (in het maatschappelijk leven), stelling; iem. zijndoen verliezen (door geïntrigeer), immen út it sté, der út wrotte.

2023-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Positie

(<Fr.<Lat.), v. (-s, ...tien), 1. houding, stand van het lichaam : de positie van iemand die schermen gaat (Beets); de verschillende posities bij het schermen; 2. (fig.) innerlijke houding: zijn positie tegenover het leven; — positie nemen, zijn houding bepalen; partij kiezen; 3. plaats, ligging: de voetbalspeler stond in een uitsteke...