Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

Gepubliceerd op 14-11-2017

sociaal

betekenis & definitie

sociaal - bijvoeglijk naamwoord
uitspraak: so-ci-aal

1. wat te maken heeft met hoe mensen met elkaar omgaan
wat is de sociale positie van die man?
1. sociaal werk
[mensen helpen zich thuis te voelen in de maatschappij]
2. sociale wetenschappen
[bestuderen de mens in de maatschappij]
3. het ministerie van Sociale Zaken
[houdt zich bezig met lonen, uitkeringen e.d.]
4. sociaal drinken
[alleen in gezelschap van anderen]
5. sociale contacten
[contacten met andere mensen]
6. sociale lasten
[wat je moet betalen aan de sociale verzekeringen]
7. sociale verzekeringen
[verzekeringen waar iedereen een aanspraak op kan maken]
8. een sociale rechercheur
[controleert of iemand niet ten onrechte bijstand ontvangt]
9. sociale media
[mogelijkheden om via internet rechtstreeks contact te hebben met andere deelnemers]
10. sociaaldemocratie
[politieke beweging die langs democratische weg tot het socialisme wil komen]
11. sociaaleconomisch
[wat zowel met het sociale als met het economische te maken heeft]
2. met gevoel en begrip voor je medemens
♢ hij gedraagt zich altijd erg sociaal
3. wie in een groep wil leven
♢ de aap is een sociaal dier

Bijvoeglijk naamwoord: so-ci-aal
... is socialer dan ...
het sociaalst
de/het sociale ...
iets sociaals

Synoniemen
maatschappelijk

Tegenstellingen
asociaal