Villa's in Huizen betekenis & definitie

Het villapark ‘De Stukken’, gelegen aan de westzijde van Huizen op de grens met Naarden, werd vanaf 1905 ontwikkeld door de NV Maatschappij ‘De Stukken’ met J.P. van Rossum als directeur.

De wit gepleisterde, L-vormige villa De Limiten (Naarderstraat 282) werd in 1905 voor mw. A. van Woensel Kooy-Mijnssen gebouwd naar plannen van Th. Rueter. Tot de oudere villa's behoren verder De Valkenhorst (Stukkenlaan 1; 1906, G.T. Lindeyer; verbouwd 1921), de villa Stukkenlaan 7 (1908, F. Kuipers) met een portiek op houten kolommen en een torenachtige uitbouw, en de in Nieuw-Historiserende stijl uitgevoerde villa Huizer-End (Flevolaan 3; 1908, Th. Rueter). De wit geschilderde forse villa Bikbergerweg 11 (1914, T. Nieuwenhuis) kwam tot stand voor F. Kranenberg. Architect K.P.C. de Bazel ontwierp hier ook enkele gebouwen, zoals de tuinmanswoning 't Beukenootje (Valkeveenselaan 38; 1902) en de villa De Valk (Valkeveenselaan 26; 1916).

Vergelijkbaar hiermee is de door J.A. Roodenburgh ontworpen villa 't Boschhuis (Stukkenlaan 9, 1918). De landhuisstijl is herkenbaar bij De Maerle (Oud Bussummerweg 44; 1906), een ontwerp van De Bazel voor kunstschilder G.W. van Blaaderen (tuinaanleg 1906, D.F. Tersteeg). D.L. van Alphen liet deze villa in 1917 door J.W. Hanrath vernieuwen en aanvullen met een garage met twee dienstwoningen (Oud Bussummerweg 40-42).

Langs de andere uitvalswegen van Huizen kwamen ook villa's tot stand, zoals de villa Vogelenzang (Naarderstraat 314; 1910, J.W. Hanrath). Verder werden de in Nieuw Historiserende stijl uitgevoerde villa Oldenheim (Naarderstraat 322; 1914, J.W.H. Leliman) gebouwd voor P.C. André de la Porte jr., en de dubbele villa Naarderstraat 294-296 (1916, Th. Rueter) voor S.A.C. Dudok van Heel. Veel villa's werden ontworpen in expressionistische stijl. Een voorbeeld ten noorden van de dorpskern is 't Oude Nest (Botterstraat 1; circa 1925). J. Rebel maakte in deze stijl veel ontwerpen met rieten daken en gedeeltelijke houten bekledingen, zoals voor de villa Pastorale (Nieuwe Bussummerweg 141; 1917), de dwarse huizen Naarderstraat 266 en 270 (beide 1922) en het huis Nieuwe Bussummerweg 163 (1926).

Samen met J.P. Vos was hij verantwoordelijk voor de plannen van het villapark ‘Bikbergen’, en onder meer voor de twee villa's en tien dubbele huizen Bikbergerweg 52-56 en 13-29 (1926-'30). Andere expressionistische villa's zijn Het Huis in de Zon (Naarderstraat 301; 1926, H.C. Elzinga) en de voor J.C.J. de Graaff naar ontwerp van C. de Graaff gebouwde dubbele villa Naarderstraat 252-254 (1926). De laatste valt op door segmentvormige verdiepingsvensters tussen twee hoge schoorstenen. Een hoog rieten dak met strokenvensters heeft het zomerhuisje Eikenlaantje 8 (1927, F.A. Wijsma). Van het door H. Elte voor de Bouwmaatschappij Blaricum-Bussum ontworpen villapark ‘Huizerhoogt’ zijn in 1922 slechts dertien woningen verwezenlijkt, waaronder met hoge conische rieten daken de panden Blaricumm erstraat 140-144 en Huizerweg 44-48 (gemeente Blaricum).

Een aantal villa's verrees in blokhutbouw, deels gefabriceerd door gespecialiseerde firma's. De Noorse Strömmen Traevarefabrik bouwde voor A. Dudok van Heel de villa De Viersprong (Flevolaan 2, 1912) en voor J.C. Huygens de Villa Strommen (Amersfoortsestraatweg 192; 1924). Jhr. W.C. Quarles van Ufford liet de Villa Blokhuis (Naarderstraat 311; 1921, met garage) bouwen, waarvan ook het oorspronkelijke interieur grotendeels is behouden. De firma Christoph & Unmack uit Niesky (D) leverde het houtwerk voor deze villa en voor de in opdracht van G.A. Servatius gebouwde houten villa Stukkenlaan 6 (1922). Villa Vingolf (Stukkenlaan 4; 1920) werd gebouwd naar plannen van L. Klerkx, Naarderstraat 298 door A. de Boer (1921) en Stukkenlaan 10 (1909) door B. Jurriëns.

Gepubliceerd op 26-05-2017