Vogelenzang betekenis & definitie

(gemeente Bloemendaal) Dorp, ontstaan op een strandwal achter de duinen en genoemd naar het verdwenen grafelijke jachthuis ‘Vogelsanc’, dat hier waarschijnlijk in de 13de eeuw door graaf Floris V werd gebouwd. Na de voltooiing van de Leidse Trekvaart (1657) vormde zich enige bebouwing bij de kruising met de Vogelenzangseweg.

Ten noorden van die dorpskern verrees rond 1860 een katholieke kerk. In 1880 kreeg Vogelenzang een station, maar dit leidde niet tot de ontwikkeling van villaparken, zoals elders in het duingebied.

Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de west- en de oostzijde uitgebreid.