Het voorm. Fort Uitermeer in Weesp betekenis & definitie

('s-Gravelandseweg 2), gelegen ten oosten van Weesp bij het gehucht Uitermeer, werd in 1672-'73 gebouwd ter plaatse van een schans uit 1589 bij de monding van de 's-Gravelandse Vaart in de Vecht. Dit gebastioneerde fort behoorde tot de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie en werd in 1726 en 1773 uitgebreid en versterkt. In 1845 kreeg het een bomvrije geschutstoren die na 1874 ook de spoorlijn Weesp-Hilversum bestreek. In 1919 voegde men het fort toe aan de Stelling van Amsterdam. Na 1945 heeft men het terrein geëgaliseerd en de toren opgeblazen. De muurresten zijn in 2004-'05 als ruïne gerestaureerd. In de omgeving bevinden zich een mitrailleurkazemat (1933-'36), een G-kazemat (1939) en enkele groepsschuilplaatsen (1939).

Bij het fort werd in 1888 de Uitermeerse Sluis (bij Kreugerlaan 1) aangelegd aan de uitmonding van de 's-Gravelandse Vaart op de Vecht. Over de sluis ligt een door ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’ geleverde ijzeren ophaalbrug (1888) met een jonger en van elders afkomstig beweegbaar gedeelte. Het in 1888 gebouwde sluiswachtershuis (Kreugerlaan 1) heeft een tot dakerker verhoogde middenpartij, die evenals de spaarvelden is gepleisterd.

Gepubliceerd op 30-05-2017