Het voorm. fort bij Vijfhuizen in Vijfhuizen betekenis & definitie

(bij Spieringweg 613) werd als omgracht fort van de Stelling van Amsterdam aangelegd ter verdediging van een acces (Haarlemmermeerringvaart). Met een aardwerk uit 1890 kwam het fort verder tot stand in 1894-'97.

Het langgerekte bomvrije hoofd- en voorgebouw (met observatiekoepel) wordt geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels. Bij dit aan het begin van de dwars door de Haarlemmermeer lopende Geniedijk gelegen fort ligt een nevenbatterij (1903).

De damsluis in de Haarlemmermeerringvaart (tegenover Vijfhuizerdijk 70) bestaat uit enkele gemetselde pijlers met schotbalksponningen (1889).