Het voorm. fort bij Marken-Binnen in Markenbinnen betekenis & definitie

(Markervaart ong.) behoorde tot de Stelling van Amsterdam en verdedigde het acces van de Markervaart. Het omgrachte aardwerk werd in 1890 aangelegd en in 1905-'06 volgde de bouw van het langgerekte bomvrije hoofdgebouw met daarvoor een bomvrij frontgebouw met uitkijkpost en twee vrijstaande hefkoepelgebouwen. Bij het fort staan verder een fortwachterswoning en een nevenbatterij (1906).

Gepubliceerd op 26-05-2017