Het voorm. fort bij Marken-Binnen in Markenbinnen betekenis & definitie

(Markervaart ong.) behoorde tot de Stelling van Amsterdam en verdedigde het acces van de Markervaart. Het omgrachte aardwerk werd in 1890 aangelegd en in 1905-'06 volgde de bouw van het langgerekte bomvrije hoofdgebouw met daarvoor een bomvrij frontgebouw met uitkijkpost en twee vrijstaande hefkoepelgebouwen.

Bij het fort staan verder een fortwachterswoning en een nevenbatterij (1906).