Forten in Haarlemmerliede betekenis & definitie

Aan de oostzijde van de Liede liggen drie omgrachte forten van de Stelling van Amsterdam, die behoren tot de positie bij De Liede. Van de twee noordelijke forten dateren de aardwerken uit 1886. Deze zijn in 1895-'96 verdedigbaar gemaakt.

Het voorm. fort bij Penningsveer (Liedeweg ong.) verdedigde het acces van de Oude Weg naar Haarlem en heeft een langgerekt bomvrij hoofd- en voorgebouw (met observatiekoepel), geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels (1901). Aan de noordzijde ligt een nevenbatterij (1903). Het voorm. fort bij de Liebrug (Liedeweg ong.) verdedigde de spoorlijn en kreeg in 1899 een geknikt bomvrij hoofdgebouw, voorgebouw en afzonderlijke hefkoepels. Bij het fort staat nog een houten genieloods. Ter verdediging van de Haarlemmermeerringvaart staat het restant van het voorm. fort aan de Liede (Rotteweg ong.), een van de vier bij de drooglegging van de Haarlemmermeer (1843-'46) aangelegde forten. Een hier in 1846 gebouwde geschutstoren heeft men in fasen afgebroken en in 1914-'18 omgebouwd tot scherfvrije ruimte. Bij het fort liggen een nevenbatterij (1907) en een kazemat (1914).

Gepubliceerd op 26-05-2017