De Herv. kerk in Oostwoud betekenis & definitie

(Oosteinde 44) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en boven de westgevel een houten dakruiter met achtzijdige spits. Volgens een gedenksteen stamt deze kerk uit 1753.

In de dakruiter hangt een door Henricus Nieman gegoten klok (1616). Rond 1875 kwam de vijfzijdig gesloten noordelijke uitbouw met consistoriekamer en zondagsschool tot stand.

Verder kreeg de kerk toen gietijzeren rondboogvensters en een houten lattenplafond. Tot de inventaris behoren een preekstoel (tweede helft 17de eeuw), een psalmbord (1769) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1874).