De Herv. kerk in Oosthuizen betekenis & definitie

(Raadhuisstraat 61) is een laat-gotische kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een dakruiter. Van deze laat-gotische kerk kwamen koor en transept in 1511 gereed, het schip in 1518. In de dakruiter hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1511). De blinde westgevel heeft in de tuitgeveltop drie kleine ronde vensters (oculi). De kerk is gerestaureerd in 1959-'64 en 1988-2003.

Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. De schalkbeelden onder de kruisingsspanten zijn afkomstig van de middeleeuwse kerk van Nieuwe Niedorp (gesloopt 1876). Op de orgelgalerij (1871) bevindt zich een orgel uit circa 1520 met een 16de-eeuwse orgelkast. Tot de inventaris behoren verder een renaissancistisch koorhek (circa 1560), een preekstoel (1664), een doophek in Lodewijk XVI-stijl (eind 18de eeuw) met koperen doopboog (derde kwart 17de eeuw) en koperen lessenaar (1690), een overhuifde herenbank en een tochtportaal (beide 1648). De kerk bevat het praalgraf van François van Bredehoff († 1721), vrijheer van Oosthuizen. De graftombe met Minervabeeld en portretmedaillon werd in 1723 door Jan Peter van Baurscheit sr. en jr. vervaardigd in marmer en hardsteen (gerestaureerd 2002). Opmerkelijk zijn verder de twaalf rouwborden voor de familie Van Bredehoff (1685-1785).

Het kerkhof wordt afgesloten door een smeedijzeren hek tussen natuurstenen posten met frontons en tuinvazen (circa 1860).

Gepubliceerd op 30-05-2017