De Herv. kerk in Oostzaan betekenis & definitie

(Kerkbuurt 12) is een kruiskerk met recht gesloten koor en een houten geveltoren met spits. Deze kerk met rondboogvensters en ornamenten in Lodewijk XV-stijl verving in 1760 een in 1573 verwoeste laat-middeleeuwse kerk.

Bij de restauratie in 1938-'39 (J. de Meijer) is een consistoriekamer toegevoegd en recent heeft de kerk een moderne aanbouw gekregen.Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. De vloer is belegd met zerken uit de oude kerk. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren een preekstoel en doophek in Lodewijk XV-stijl, alsmede herenbanken, een tochtportaal en twee scheepsmodellen. Het orgel is gebouwd door H. Knipscheer (1858).