De Alg. begraafplaats in Den Helder betekenis & definitie

(Kerkhoflaan ong.), gelegen tussen Den Helder en Huisduinen, dateert uit de 18de eeuw. Rond 1920 werd een aula toegevoegd. Opvallend zijn de diverse fraaie 18de- en vroeg-19de-eeuwse grafzerken voor walvisvaarders, zoals die voor de commandeurs Jan Cornelisz († 1719), Jan Klaasz Castricum († 1775), Anthony van Hanxleden († 1818) - alle met een afbeelding van een schip - en die voor Geertje Bakker († 1814) met rocaillemotief.

Een door Nering Bögel gegoten gietijzeren cippus met omfloerste vaas staat op het graf van G.F.G. Gobius († 1859). Een forse cippus is er voor de in 1882 omgekomen bemanning van de monitor Adles. Interessant zijn verder de obelisken op piëdestal voor kapitein ter zee D.E. Hinxt († 1797) en voor burgemeester K.J.C. Stokman († 1888), de cippus voor Cornelis Dito († 1886) en de grafsteen met pleurant voor A. Bonselaar († 1913). Aan de westzijde ligt de Isr. begraafplaats met metaarhuis (circa 1930) en grafstenen voor onder andere S.D. van Embden († 5649 (1889)) en J. Coltof († 5687 (1927)). De aan de oostzijde gelegen R.K. St.-Jozefbegraafplaats, gesticht rond 1880, heeft een eigen ingang (Jan Verfailleweg) en een kapel (circa 1950).

Gepubliceerd op 26-05-2017