2019-10-15

De Alg. begraafplaats in Den Helder

(Kerkhoflaan ong.), gelegen tussen Den Helder en Huisduinen, dateert uit de 18de eeuw. Rond 1920 werd een aula toegevoegd. Opvallend zijn de diverse fraaie 18de- en vroeg-19de-eeuwse grafzerken voor walvisvaarders, zoals die voor de commandeurs Jan Cornelisz († 1719), Jan Klaasz Castricum († 1775), Anthony van Hanxleden († 1818) - alle met een afbeelding van een schip - en die voor Geertje Bakker († 1814) met rocaillemotief. Een door Nering Bögel gegoten gietijzeren cippus met omfloerst...