Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Gepubliceerd op 22-06-2017

2017-06-22

Motorische ontwikkeling

betekenis & definitie

De motorische ontwikkeling verloopt bij alle kinderen in hetzelfde tempo.

Motorische ontwikkeling is het proces waarbij een kind zijn spieren leert beheersen en gebruiken. Het gaat samen met de rijpheid van het zenuwstelsel. Bij de geboorte beweegt een kind zich nog ongecoördineerd en hulpeloos. Naarmate een kind zich leert omrollen, leert kruipen, staan en lopen wordt die hulpeloosheid minder omdat hij zichzelf kan voortbewegen en dus ook zelf op iets af kan gaan.

De motorische ontwikkeling verloopt bij ieder gezond kind volgens een vast patroon en in een vaste volgorde, maar het tijdstip waarop een kind iets leert kan nogal wisselen, want ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelingstempo.

De motorische ontwikkeling verloopt volgens een bepaalde wetmatigheid. Het begint altijd bij het hoofd en gaat vervolgens richting stuit. Een kind tilt eerst zijn hoofd op, gaat dan zijn armen bewegen en gaat daarna pas zitten en staan. De motoriek ontwikkelt zich ook vanaf de lichaamsas, van binnen naar buiten, naar armen en benen toe.

Veel motorische vaardigheden hoeven niet aangeleerd te worden. Naarmate een kind zich meer bewust wordt van zijn omgeving en zijn spieren leert beheersen, wordt hij vanzelf gestimuleerd om zich ergens naartoe te bewegen om iets te kunnen pakken als hij daaraan toe is. Op het consultatiebureau wordt gecontroleerd of de motorische ontwikkeling van een kind goed verloopt. Er bestaat een schema aan de hand waarvan deze ontwikkeling wordt gemeten en waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen kinderen. Het ene kind loopt met negen maanden en het andere pas een paar maanden later.

Als ouders zich zorgen maken over de motorische ontwikkeling van hun kind, kan er extra aandacht aan worden besteed. Verloopt de ontwikkeling niet goed, dan kan een verwijzing naar een kinderarts nodig zijn, want hoe eerder een achterstand wordt opgemerkt hoe meer eraan te doen is.