Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Gepubliceerd op 22-06-2017

2017-06-22

Meeleven

betekenis & definitie

Als je te veel meeleeft met een kind als hij het ergens moeilijk mee heeft, wordt hij nooit sterk.

Leren omgaan met tegenslag is gemakkelijker voor een kind als hij weet dat er mensen in zijn buurt zijn die met hem meeleven en begrijpen waarom hij het moeilijk heeft. Meeleven met een heel jonge baby kan al door de toon waarop je hem geruststelt als je tegen hem praat en de manier waarop je hem vasthoudt als hij moet huilen.

Voor kinderen is het vaak lastig dat ze nog niet goed duidelijk kunnen maken wat hen dwarszit. Kinderen willen vaak dingen doen die ouders niet goed begrijpen of verkeerd interpreteren. Het kan een kind heel boos maken als hij iets goed heeft bedoeld maar er wel straf voor heeft gekregen.

Als een klein kind je wil helpen met opruimen, kan het zijn dat hij in jouw ogen eerder een troep maakt. Word je boos om de troep, dan zal dat een grote frustratie voor je kind zijn. Hij wordt niet begrepen en hij krijgt ook nog een negatieve reactie. Dat kan een jong kind een gevoel van onmacht geven, dat vervolgens weer tot een woedebui kan leiden die op zijn beurt ook weer wordt afgekeurd.

Ook al weet je als ouder niet altijd wat je kind dwarszit, als je merkt datje kind verdriet heeft of boos is kun je beter even met hem meeleven. Je verplaatst je dan even in je kind, waardoor je vaak ook beter kunt begrijpen waarom hij boos is. Als hem wordt uitgelegd dat zijn poging tot helpen gewaardeerd wordt maar dat zijn hulp op een bepaald moment niet welkom is, zal het kind leren hoe je met die gevoelens kunt omgaan. Daardoor voelt een kind dat je hem wel begrijpt, maar dat hij niet altijd kan doen wat hij zou willen.