Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gepubliceerd op 01-12-2020

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop

betekenis & definitie

(VAKS), Belg. nationale groepering die in 1974 is ontstaan uit een aantal groepen die zich met energie bezighielden, VAKS streeft naar een zo spoedig mogelijke uitbanning van kernenergie, ook al vraagt dat financiële, economische of sociale offers. Zij eist sluiting van de Belg. kerncentrales voor 1990 en annulering van de geplande nieuwe centrales.

Ook is zij tegen Belg. deelname aan de kweekreactor in Kalkar. Het primaire energieverbruik moet volgens VAKS gestabiliseerd worden, terwijl het elektriciteitsverbruik kan dalen. De conventionele energieproduktiewijzen zouden dan voldoende kunnen leveren, mits ook alternatieve energiebronnen zouden worden gebruikt.Om de ideeën te verspreiden organiseert VAKS allerlei activiteiten en manifestaties. Bij de manifestatie Doel-bewust stoppen (Doel, 1979) waren meer dan 20000 mensen aanwezig.

VAKS geeft het tweemaandelijks verschijnende tijdschrift Energiek uit. De groep telde 550 leden in 1982, maar dit aantal groeit snel.