Gepubliceerd op 01-12-2020

dumpen

betekenis & definitie

het ongecontroleerd storten van afvalstoffen. Deze term wordt vooral gebruikt voor het dumpen van afval in zee, wat in de periode 1970—80 veelvuldig werd toegepast voor chemische en radioactieve afvalstoffen.

Zo werden er op bepaalde plaatsen in de Atlantische Oceaan en Grote Oceaan grote hoeveelheden stoffen gedumpt, zoals zeer giftige resten van de produktie van bestrijdingsmiddelen en de resten van in de Tweede Wereldoorlog gemaakte gifgassen, waaronder mosterdgas. Door de milieubeweging werd gedurende die dumpingen nogal eens actie gevoerd, waarbij het niet zelden tot hardhandige botsingen kwam tussen degenen die de dumping uitvoerden en milieubeschermers.