sleutelsoort betekenis & definitie

Een sleutelsoort is een organisme dat een belangrijke functie heeft in een ecosysteem en tevens een grote invloed heeft op andere soorten en de omgeving in dat ecosysteem.

Dit type soort vervult een zodanig belangrijke rol binnen een ecosysteem dat het verlies van deze soort kan leiden tot verandering in de structuur van het ecosysteem. Bijvoorbeeld wanneer verschillende herbivoren slechts een natuurlijke vijand hebben, is deze carnivoor een sleutelsoort. Als deze carnivoor uitsterft zullen verschillende dingen veranderen binnen het ecosysteem aangezien de herbivoren geen natuurlijke vijand meer hebben. De herbivoren zullen in aantal toenemen terwijl de planten zullen afnemen door de toegenomen aantallen herbivoren.
Een voorbeeld van een sleutelsoort is de wolf, die ook een carnivoor is. De effecten van de wolf als sleutelsoort werden duidelijk na de herintroductie van dit zoogdier in het Yellowstone Nationaal Park in de Verenigde Staten waar het ongeveer een eeuw geleden verdween. Wolven jagen bijvoorbeeld op grazende dieren zoals herten. De wolven laten altijd een deel van het karkas achter voor aaseters. De herten, de grazers, veranderen hun gedrag en vermijden gebieden waar ze kwetsbaar zijn voor wolven. In de gebieden die vermeden worden door herten neemt het grazen af en beginnen struiken en bomen te groeien. De bomen dragen fruit als voedsel voor andere dieren en bieden nestlocaties voor zangvogels. De wilgen langs de rivieren beginnen ook te groeien en voorzien de bever (ook een sleutelsoort) van voedsel en bouwmateriaal voor zijn burcht.
De bever is een speciaal type sleutelsoort die ook wel ecosystem engineer wordt genoemd omdat hij invloed heeft op andere soorten door zijn omgeving te veranderen.

Gepubliceerd op 11-11-2016