Wat is de betekenis van Cultuur?

2024-07-21
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-21
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-07-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-21
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Cultuur

Cultuur of beschaving is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels dat bij een volk of stam hoort. Cultuur omvat de gewoonten en gebruiken waarover een volk in het land zelf beschikt of die een volk meeneemt uit het land van herkomst. Hieronder vallen onder andere het geheel van normen en waarden, de voeding, eetgewoonten, kleding, godsdienst en...

2024-07-21
Het EU recht Lexicon

EUR-lex (2020)

Cultuur

Artikel 167 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) regelt het EU-optreden op cultureel gebied: de EU zal de nadruk leggen op gemeenschappelijk cultureel erfgoed door de samenwerking tussen EU-landen te bevorderen en tegelijk hun nationale en regionale verscheidenheid te eerbiedigen. In 2007 heeft de Europese Commissie een cu...

2024-07-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

cultuur

cultuur - Zelfstandignaamwoord 1. het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven met name kunst en wetenschap     ♢ Op onze vakantie gaan we altijd op zoek naar cultuur. 2. hoe mensen samenleven     ♢ Hij is e...

2024-07-21
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Cultuur

Cultuur is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee het door mensen gecreëerde geheel wordt aangeduid, wat betreft hun normen en waarden, verwachtingen, doel-einden, attitudes en betekenisvolle symbolen, die sterk bepalend zijn voor hun menselijke ge-drag en de voortbrengselen van dat gedrag. Zie ook: culturele factoren....

2024-07-21
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Cultuur

het geheel van overgeleverde collectieve normen en waarden op grond waarvan mensen hun gedrag bepalen.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

cultuur

cultuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: cul-tuur 1. de ontwikkeling van een volk ♢ de cultuur van het oude Egypte stond op een hoog niveau 2. kunst en wetenschappen ♢ Parijs is de stad van de...