thalamus betekenis & definitie

thalamus - Een symmetrische structuur aan beide zijden van het derde hersenventrikel. Het heeft een centrale functie: het is direct of indirect door vele vezelverbindin¬gen in de meeste hersensys¬temen ingescha¬keld. Daardoor is hij ook geen echte eenheid maar een complex, bestaande uit verschillend gebouwde kerngroepen. Hierin onder¬scheidt men de kernen die verbonden zijn met de hersenschors (specifieke thalamusker¬nen) en deze die met de hersenstam verbonden zijn (niet-specifieke thalamuskernen). De t. kan beschouwd worden als een schakelstation tussen de lagere hersengedeelten (hersenstam, diëncephalon) en de hogere hersengedeelten (hersenschors) of anders gezegd, tussen de oudere ‘reptielenhersenen’ en de moderne hersenen (telencephalon).

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946