telencephalon betekenis & definitie

telencephalon - De eindhersenen, bij de mens het meest ontwikkelde hersen¬deel. Wanneer men zijn evolutie zowel embryologisch als fyloge¬netisch volgt, dan valt op dat het t. pas laat ont¬wikkelt en de overige hersendelen overvleugelt. Het bestaat uit twee hemisfe¬ren, een linker en een rechter. Morfolo¬gisch zijn die hemisferen aan elkaar gelijk, functioneel verschillen ze evenwel grondig en maken aldus de lateraliteit van de grote hersenen uit.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946