Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

snelle pijnbaan

betekenis & definitie

snelle pijnbaan - Een der pijnbanen die de pijngewaarwording geleidt van het lichaam via het ruggemerg naar de hersenen. De dunne zenuwvezels van de s.p. zijn gemyeliniseerd en geleiden de prikkels snel. Ze maken in de thalamus onmiddellijk synaps met de neuronen die naar de sensorische cortex projecte¬ren. Ze zorgen voor een snelle, felle pijngewaarwording. Dit systeem laat het organisme toe de juiste plaats en ernst van de schade te bepalen. Het snelle systeem kan vergeleken worden met een alarmsysteem dat onmiddellijke informatie moet geven over het voorkomen van een schadelij¬ke prikkel, zijn graad van ernst en de juiste locatie. Het is vrij van emotie. Het wordt gevolgd door de werking van de trage pijnbaan.