reactievermoeidheid betekenis & definitie

reactievermoeidheid - Geleidelijk afnemen of verdwijnen van een reactie doordat de causale prikkel zich herhaalde malen heeft voorgedaan, zonder dat deze nog betekenisvol is. R. is onafhankelijk van spiervermoeidheid of van een verminderde werking der zintuigen, het is een niet meer reageren op prikkels die biologisch niet relevant blijken te zijn. Men onderscheidt een reactiespecifieke en een prikkelspecifieke r.: in het eerste geval blijft de reactie ook uit wanneer een andere prikkel die dezelfde reactie kan veroorzaken, wordt aangeboden, in het tweede geval kan een nieuwe prikkel wel de reactie terug oproepen, en spreekt men ook van habituatie.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946