limbisch systeem betekenis & definitie

limbisch systeem - Fylogenetisch oud systeem van de hersenen dat hoofdzakelijk de emoties genereert. Het ligt boven de hersenstam, maar onder de hersenschors. Het l.s. bestaat uit een reeks met elkaar verbonden structuren, zowel in de linker-als in de rechterhemisfeer: (1) enkele kernen in het voorste deel van de thalamus, (2) hieronder ligt de hypothalamus die vooral veranderingen veroorzaakt in het autonoom zenuwstelsel (hartslag, ademhaling...), (3) de amygdala die diep in de laterale voorhersenen ligt en bestaat uit een kern van grijze cellen, de amygdala is vooral actief voor de productie van angst, agressie en geheugen, (4) vanaf de amygdala vertrekt de langwerpige hippocampus waarvan de functie i.v.m. emoties nog onduidelijk is maar i.v.m. de vastlegging van het geheugen duidelijk is, (5) rond het hele systeem strekt zich de gyrus cinguli uit, (6) de gyrus cin¬guli wordt onderaan gevolgd door een fornix die de hippocam-pus met de hypothalamus verbindt, (7) het septum ontvangt input van de fornix en zendt een output naar de hypothalamus.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946