Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

inwendig gefixeerd patroon

betekenis & definitie

inwendig gefixeerd patroon - Aangeboren component van een complex gedrag. Het i.g.p. is erfelijk vastgelegd, soortspecifiek, en stereotiep. Het wordt door slechts één prikkel gedeblokkeerd, waarna het ook zonder uitwendige prikkels wordt verdergezet. De deblokkerende prikkel heeft geen invloed op de vorm van de handeling, wel op de intensiteit en de snelheid waarmee de handeling wordt uitge¬voerd (een sterkere prikkel kan de beweging bijvoorbeeld sneller doen verlopen dan een zwakkere). Een andere component van complex gedrag is de taxis die volgens oriënterende prikkels verloopt. Het i.g.p. werd vroeger ook ‘instincthandeling’ genoemd, en andere term is ‘modale bewegingsvorm’.