Bevoegdheid betekenis & definitie

Een verzamelterm voor al datgene waartoe men gerechtigd is, het vermogen of de macht heeft om krachtens wet of regeling te handelen of handelingen c.q. rechtsgevolgen teweeg te brengen. Synoniem: competentie, recht. Door de bevoegdheid wordt macht uitgeoefend.