Macht betekenis & definitie

Drie bekende omschrijvingen van macht zijn:

- de mogelijkheid om in overeenstemming met de doeleinden van een persoon of groep, die gedragsalternatieven van andere personen of groepen te beperken;
- het binnen een structuur van duidelijk gedefinieerde posities tot op zekere hoogte kunnen bepalen en controleren van of richting geven aan het gedrag van een ander of anderen, en wel meer dan omgekeerd het geval is, en waarbij de positiehouder zijn machtsuitoefening kan bevestigen met behulp van machtsmiddelen;
- het vermogen om invloed uit te oefenen, om een gedragsverandering te bewerkstelligen.

Laatst bijgewerkt 03-05-2017