Recht betekenis & definitie

Het geheel van regels, van normen aangaande enig aspect van het gemeenschapsleven. Men onderscheidt objectief recht (dat zijn de regels, de voorschriften die worden gehandhaafd door de overheid), en subjectief recht (de door het objectieve recht verleende en beschermde bevoegdheid).

Een ander onderscheid is dat tussen publiekrecht en privaatrecht. Publiekrecht omvat het staatsrecht, het administratief recht, het strafrecht, het strafprocesrecht en het volkenrecht. Derhalve al het recht dat de ordening van het gemeenschapsleven en de daarmee samenhangende belangen ten doel heeft. Privaatrecht omvat het geheel van rechtsregels die de rechten van bijzondere personen en zaken in hun onderlinge verhouding betreffen.