Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Salii

betekenis & definitie

Salii [Lat.], Saliërs, stam die zich in de 4e eeuw in het rivierengebied vestigde, het vroegere woongebied van de → Bataven. Daarvoor zouden ze in Overijssel hebben gewoond (waaraan de naam van de landstreek Salland nog zou herinneren).

In de 3e en 4e eeuw waren zij vermoedelijk uit het Noordwestduitse kustgebied naar Overijssel gemigreerd. Omstreeks 341 werd een verdrag met de Romeinen gesloten en mochten zij zich als foederati (bondgenoten) op Romeins grondgebied vestigen. Voorwaarde was dat zij hun territorium tegen andere Germaanse stammen zouden verdedigen. Op die manier schakelden de Romeinen de Salii in bij de verdediging van de rijksgrens. De Salii wisten hun gebied na 350 uit te breiden door de gehele civitas Batavorum in beslag te nemen. De Salii stonden aan de basis van het → Frankische Rijk. Volgens sommigen zouden de Salii, een term die in de 5e eeuw verdween, als eersten de naam → Franken hebben gedragen.