Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Sage ten Broek

betekenis & definitie

Sage ten Broek, Joachim George le, Nederlands rooms-katholiek emancipator, *27.11.1775 Groningen, +11.7.1847 Grave; afkomstig uit een streng protestants milieu; hij werd in 1806 rooms-katholiek. Le Sage ten Broek werd in 1808 notaris in Rotterdam en in 1813 in Loosduinen.

Hij verwekte in 1815 opzien met zijn brochure De voortreffelijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk. Hij wordt wel `de vader van de katholieke pers' genoemd omdat hij verschillende periodieken stichtte: De Godsdienstvriend (1818-1868), De Ultramontaan (1826) en de uitgave van de Rooms-Catholijke Courant. De door hem in 1821 gestichte Rooms-Catholijke Mij., die stichtelijke lectuur wilde gaan verspreiden, werd bij Koninklijk Besluit verboden. Hij verzette zich zo sterk tegen het bewind van koning Willem I, dat hij 1827 enige maanden gevangen werd gezet. Na 1830 verflauwde zijn activiteit. De Ultramontaan verloor haar felle karakter en werd omgezet in de Morgenster der Toekomst. Le Sage ten Broek speelde een rol in de → schoolstrijd doordat hij met → Groen van Prinsterer tot de eerste critici van het staatsmonopolie op onderwijs behoorde.