Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Raffles

betekenis & definitie

Raffles, sir Thomas Stamford, Engels politicus, *6.7.1781 op zee bij Port Morant (Jamaica), +5.7.1826 Highwood (Middlesex). Raffles trad in 1795 in dienst van de Engelse East India Company.

Hij werd in 1809 diplomatiek agent in Malakka. Raffles knoopte betrekkingen aan met Indonesische vorsten en nam in 1811 deel aan de Engelse verovering van Nederlands-Oost-Indië. Van 1811-1816 was hij luitenant-gouverneur van Java, waar hij vele hervormingen doorvoerde, onder andere op het gebied van de belastingen en de landbouwpolitiek (→ landrente); hij bestreed de slavernij. Hij verzette zich na de → Franse tijd tevergeefs tegen het herstel van het Nederlandse bewind op Java. Raffles trachtte van 1817-1824 als luitenant-gouverneur van Benkulen de Nederlandse invloed op Sumatra tegen te gaan. In 1819 stichtte hij Singapore, dat als vrijhaven de Nederlandse handel in Oost-Indië zwaar beconcurreerde. Nadat Benkulen 1824 bij het Traktaat van Londen (→ Sumatratraktaat) eveneens Nederlands was geworden, keerde hij naar Engeland terug.