Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Raad van Financiën

betekenis & definitie

Raad van Financiën, een van de drie → Collaterale Raden, opgericht in 1531. Tot de taken van de Raad behoorde het innen van belastingen, het beheer van domeinen, tolheffing, de vaststelling van de bezoldiging van ambtenaren en het toezicht op de rekenkamers van de verschillende gewesten.

In de Zuidelijke Nederlanden bleef de Raad bestaan tot 1795; in het Noorden oefende de Raad sinds de → Tachtigjarige Oorlog geen gezag meer uit.