Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Paltsgraaf

betekenis & definitie

Paltsgraaf [Lat. Comes palatinus], functionaris die vanaf de 6e eeuw in het → Frankische Rijk de Koning bijstond in het uitoefenen van de rechtspraak.

Hij zat sinds de tijd van → Karel de Grote gewoonlijk de rechtbank van de → palts voor en beschikte over klerken die de gerechtsoorkonden opstelden. Onder de → Karolingen werd de functie van paltsgraaf zo uitgebreid dat hij mede een ministeriële taak kreeg.