Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Palts

betekenis & definitie

Palts [Lat. palatium, paleis], de tijdelijke residentie van de Koning in het → Frankische en het Duitse Rijk. De Koning trok van de ene palts naar de andere, om daar de door zijn onderdanen bijeengebrachte goederen te verteren.

Daar de belastingplichtige burgers hun plichten meestal alleen in diensten of produkten konden voldoen, moest de vorst ze ter plekke in ontvangst nemen. Door de slechte wegen en de beperkte capaciteit van de vervoersmiddelen was het namelijk onmogelijk de opbrengsten van het Rijk op een centrale plaats op te slaan. Om die reden bestond ook geen rijkshoofdstad. De paltsen waren min of meer belastingkantoren, opslagplaatsen voor de goederen die door de onderdanen als belasting aan de Koning waren betaald. De → Karolingen vaardigden → capitularia uit waarin zij het beheer van de paltsen regelden (→ Frankische Rijk).