Wat is de betekenis van Paltsgraaf?

2024-07-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-22
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Paltsgraaf

Paltsgraaf [Lat. Comes palatinus], functionaris die vanaf de 6e eeuw in het → Frankische Rijk de Koning bijstond in het uitoefenen van de rechtspraak. Hij zat sinds de tijd van → Karel de Grote gewoonlijk de rechtbank van de → palts voor en beschikte over klerken die de gerechtsoorkonden opstelden. Onder de → Karolingen werd de functie van paltsgra...

2024-07-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Paltsgraaf

hofbeambte van Duitse keizer (gesch.); edele met soevereine rechten (gesch.)

2024-07-22
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

paltsgraaf

paltsgraaf - Term die wordt gebruikt in verschillende delen van Europa en sommige Europese kolonies in Amerika in verschillende tijden, van het Romeinse Rijk tot het begin van de het moderne tijdperk, voor hooggeplaatste officieren of edelen die hun koning zelf dienden of vertegenwoordigden op bepaalde gebieden zoals het leger, de rechterlijke mach...

2024-07-22
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Paltsgraaf

[Lal.: comes palatinus]. belangrijkste functionaris van de → palts. Stond vanaf de 6e eeuw in het Frankische Rijk de koning bij in de uitoefening van de rechtspraak. Sedert de regering van Karel de Grote zal hij gewoonlijk de rechtbank van de palts voor; beschikte over eigen klerken {notarii) om de gerechtsoorkonden [placila) op te stellen. On...

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Paltsgraaf

m. (...graven), 1. benaming van de hofbeambten der oude Duitse Keizers die in de verschillende paltsen hun plaatsvervanger waren. 2. titel van personen aan wie de Keizer enkele souvereine rechten toekende.

2024-07-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Paltsgraaf

(van Lat. Comes palatiï), hoofd van het paleis tijdens de Karolingen; lid van de raad des konings; vertegenwoordigde de vorst op hofdagen.

2024-07-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

paltsgraaf

m. paltsgraven (hoge hofbeambte der oude Duitse keizers; later: een vorstelijke waardigheid of titel van personen, aan wie de Duitse keizer enkele souvereine rechten toekende, in Duitsland).

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Paltsgraaf

i/d Middeleeuwen hoogwaardigheidsbekleeder i/h Duitsche Rijk ; later waren er 4 paltsgraven, die verschill. posten bekleedden.