Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Olennius

betekenis & definitie

Olennius, Romeins praefectus civilis, die als zodanig in 28 n.Chr. werkzaam was bij de → Friezen. Hij moest onder andere toezien op het innen van de huidenbelasting.

Toen de Friezen niet aan zijn onmogelijke eisen konden voldoen, moesten zij hun vee en land en hun vrouwen en kinderen als slaven afstaan. Dit leidde tot een opstand. Olennius ontkwam door uit te wijken naar het Castellum Flevum (waarschijnlijk de militaire nederzetting Velsen I). De Friezen wisten zich te handhaven tegen de troepen van Lucius Apronius en Cethegus Labeo. Zij werden ten slotte in 47 n.Chr. onderworpen door → Corbulo.