Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Kloosterschool

betekenis & definitie

Kloosterschool, school die verbonden is aan een → klooster. De Frankische keizer → Karel de Grote (768-814) verordonneerde dat elk klooster een inrichting van onderwijs moest bevatten, die ook ten dienste van buitenstaanders zou staan.

Gewoonlijk werden de artes liberales (vrije kunsten) onderwezen, ingedeeld in → trivium en in → quadrivium, en verder theologie en liturgie. De kloosterscholen vormden in de Middeleeuwen tot aan de opkomst van de → universiteiten centra van intellectueel leven (→ Karolingische Renaissance).

< >