Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Federatie Nederlandse Vakbeweging

betekenis & definitie

Federatie Nederlandse Vakbeweging (fnv), Nederlandse vakcentrale die in december 1975 tot stand kwam door de fusie van het → Nederlands Verbond van Vakverenigingen (nvv) en het → Nederlands Katholiek Vakverbond (nkv). De fusie werd enkele jaren uitgesteld, met name door slepende onderhandelingen met het → Christelijk Nationaal Vakverbond (cnv), dat uiteindelijk een zelfstandige organisatie bleef.

De totstandkoming van het fnv is een gevolg van de ontzuiling (→ verzuiling).