Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Federalist

betekenis & definitie

Federalist, aanhanger van het federalisme. In de Nederlandse geschiedenis bedoelt men met federalisten de groep die na de omwenteling van 1795 op het behoud van de gewestelijke soevereiniteit aanstuurde en daarmee lijnrecht tegenover de → unitarissen stond.

Het centrale bestuur zou alleen enkele algemene belangen behartigen. Ook in Europees verband zijn er federalisten, die bij de Europese integratie streven naar een Verenigde Staten van Europa, een bondsstaat met supranationale organen.